+420 773 877 177 (Po - Pá, 9 - 17)

Odstoupení od smlouvy

V souladu s Občanským zákoníkem Vám jako seriozní obchod poskytujeme 14ti denní lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

  • Odeslat dopis s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD. MM. RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…“. Nezbytnou součástí odstoupení od smlouvy musí být také datum a podpis kupujícího.

  • Zboží musí být spolu s kopií dopisu doručeno na adresu prodávajícího v původním nepoškozeném obalu. Vrácené zboží nesmí být použité, musí být kompletní a s kopií dokladu o koupi. Zboží poslané na dobírku nebude převzato.

  • Při splnění všech uvedených podmínek vám nejpozději do třiceti dnů od převzetí zboží pošleme převodem na váš účet peníze zpět. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

  • Pokud nebudou splněny některé z výše uvedených podmínek, nelze akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

Stručný přehled na závěr

  • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.

  • Lhůta 14ti dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

  • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.

  • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.

  • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.